Trustpilot

Bygningsgennemgang – Erhverv; lejeoverdragelse

Bygningsgennemgang erhverv, lejeoverdragelse

Bygningsgennemgang – Erhverv; lejeoverdragelse

De fleste boligejere kender til det, at få lavet en tilstandsrapport – det skal man ikke på flerfamilie- og erhvervsejendomme.

I de fleste lejemål, er der fastlagt hvem skal vedligeholde hvad; hvem bærer ansvaret for hvad, således at udlejer sikrer sig, at ejendommen ikke ender i det man kan kalde misrøgt.

I forbindelse med industri- og erhvervslejemål ved lejeoverdragelse tilbyder vi som uvildig 3.-part en bygningsgennemgang, hvor ejendommen checkes igennem ved overdragelse af erhvervslejemål, således at resultatet er et samlet overblik, der fortæller, hvad der skal udbedres ifm overgang af lejemålet.

Vil du ringes op?

Udlejer – Bygningsgennemgang & Energimærke

Udlejer har den fordel, at det evt. kan aftales ifm udarbejdelse af et energimærke på ejendommen, som lejer, ved overdragelse har krav på.

Lejer – hvad er lejer`s udbytte:

Lejer har i forbindelse med fremvisning set bygningen, men ønsker en gennemgang af, hvad lejer gerne ser udbedret, inden eller ved overtagelse af bygningen.

DT & M
er certificeret ved

Inspiration

Som inspiration kan eksempelvis nævnes, at afbildede industriejendom på ca 11.000m2 med både traditionel jernindustriel produktion samt kontor, kantine, administration og personaleomklædning er gennemgået og afrapporteret af os. Det endte ud i, at lejer overdrog vor rapport til udlejer, som endte ud i en fælles aftale.

3.-parts uvildige gennemgang

Uanset om I er lejer eller udlejer, er det en god ide med en uvildig 3.-part til at udføre jobbet, da vi kommer med friske øjne, med et fast blik for, hvor vi skal kigge, og hvad vi skal kigge efter. Og er der tekniske eller skjulte tekniske installationer, der ønskes gået nærmere efter i sømmene, råder vi over netværket, som hurtigt kan træde til med en inspektion, som kommer med i den samlede afrapportering.

Gennemgang foretages efter en fast køreplan, hvor vi sammen sætter rammerne for, hvad jobbet skal indeholde inden arbejdet påbegyndes; i forlængelse heraf udarbejder vi en pris med skriftligt tilbud på det, der er aftalt.

Når aftalen er gensidig accepteret, checkker vi de aftalte punkter igennem, som afsluttes med en skriftlig rapport med fotodokumentation.

 

Energimærkning flerfamiliehuse